Kalendář akcí VŠCHT Praha

Zasedání AS FTOP

 

Date: 2/13/2024  12:00 - 13:00      
Location: A174
Kind: Důležité termíny
Event type: Akademická obec
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Navržený program zasedání:

  1. Seznámení nových členů AS FTOP
  2. Volba předsedy AS FTOP
  3. Volba místopředsedů AS FTOP
  4. Diskuze nad Volebním řádem AS FTOP
  5. Informace z KD
  6. Různé
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor