Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
11/10/2022 (Th)

Application for Miroslav Vlček Scholarship     

The Miroslav Vlček Extraordinary Scholarship is a form of honoring the memory of the professor, Miroslav Vlček – the spiritual father of the idea and from 2015 to 2019 the coordinator of the Study in Prague project, which brought together seven Prague public universities and attracted hundreds of foreign students to study in Prague. The extraordinary scholarship of Miroslav Vlček aims to contribute to the higher internationalization of the university environment of public universities in Prague by increasing the number of foreign students studying in foreign language study programs.
 

 Conditions for awarding the scholarship
1. The extraordinary scholarship of Miroslav Vlček is awarded in accordance with § 91 of Act No. 111/1998 Coll., on universities, as amended, and the Scholarship Rules of VŠCHT Prague.
2. Students who are not citizens of the Czech Republic may apply for a scholarship.
3. The student must study…

KRECon 2022     

About the conference

Early-Career Researchers as ‘Drivers of Innovation in Society’  

PhD training has traditionally prepared early-career researchers for an academic career, but what is the actual purpose of research training nowadays? And how can we better prepare early-career researchers for various career paths beyond academia? The number of doctoral candidates in Europe has increased in the last decades and this has completely changed the career perspectives of PhD holders. One of the challenges of early-career researchers is the current situation where job opportunities in academia are limited and at the same time there is a growing need to transfer their knowledge and skills to non-academic sectors.

Most early-career researchers will probably move beyond academia for both research and non-research careers, for example to work in public and private institutions or to set up their own enterprises.…

9:00 - 12:007. zasedání Vědecké rady VŠCHT Praha     

Navržený program:

  1. Zahájení jednání, schválení programu
  2. Osobní prezentace a řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Ondřeje Jankovského, Ph.D., pro obor Anorganická chemie, Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha
  3. Informace z fakult o proběhlých habilitačních řízeních
  4. Informace o projednání Dodatku č. 4/2021 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha za rok 2017
  5. Informace o proběhlých hlasováních per rollam
  6. Různé
  7. Usnesení a závěr9:00 - 16:00Pedagogické dovednosti pro doktorandy a začínající učitele     

Workshop je vhodný pro doktorandy, kteří plánují začít výuku, případně jsou na začátku pedagogické kariéry. Budeme se zabývat tématy: efektivní vyučování na VŠ, bezpečné prostředí a komunikace, motivace studujících, dialogická výuka, aktivní učení, online podpora výuky.

Garantka kurzu Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Přihlašování do: 8. 11. 2022

Přihlásit se můžete na této stránce do uvedených termínů. V případě dotazů se obraťte na garanty jednotlivých kurzů.
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor