Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
13.12.2022 (út)

9:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 13. 12. 2022

  1. Dodatek č. 4 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha za rok 2017 - schvalování
  2. Organizační řád – projednání
  3. Výzkumná a inovační rada VTP Kralupy - vyjádření souhlasu
  4. Soutěž o energie - informace
  5. Střednědobý výhled - schvalování
  6. Odměňování senátorů - výnos - projednání
  7. Různé
  8. a) Informace z činnosti výborů
    b) Informace z kolegia rektora                                           …17:00 - 19:30Akademie mládeže 2022 - Biopaliva tvořená mikroorganismy: od ethanolu přes butanol k biovodíku     

Na přednášku není nutná předchozí registrace. 

Termínem biopaliva se označují různé látky, tato přednáška se však bude týkat pouze těch biopaliv, k jejichž výrobě je možné použít mikroorganismy. V současnosti je tímto typem biopaliva etanol, který se přidává do benzínu, a vyrábí se průmyslově pomocí kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Jsou však i další možnosti, jak mikroorganismy takto využít pro výrobu vyšších alkoholů jako je například butanol. Ten je tvořen nepatogenními bakteriemi Clostridium a ty navíc při fermentaci tvoří jako plynný metabolit vodík. S vodíkem, vyrobeným klostridiemi se nyní setkáváme v bioplynové stanici, kde…
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu