Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
6/13/2023 (Tu)

Frankenjura     

Termín:13.06.2023 - 15.06.2023
Přihlašování do:2. června 2023 12:00
Vyučující:Hadrava
Typ kurzu:lezení
Cena hrazená předem:0,- viz propozice Kč - možnosti provedení platby
Storno podmínky: 
Další náklady: 
Vybavení:vlastní horovýbava (úvazek, jistítko, přilba, popř. lano)něco mohu po dohodě dodat
Další organizační pokyny:

Počet započ. dnů: 3

Program: lezení na vápencových skalách v malebném prostředí…

10:00 - 11:50Well-being a jeho podpora v kultuře VŠ     

Na základě reflexe a zpětné vazby od účastníků budou v rámci semináře s prvky workshopu nejprve ukotvena teoretická východiska well-beingu. Dále bude rozvíjeno to jeho pojetí, které je aktuálně využíváno v rámci českého vzdělávacího prostředí. Téma well-beingu bude následné zasazeno do kontextu kultury vysoké školy (kultura VŠ jako organizace a akademická kultura). Diskutován bude relevantní obsah kultury VŠ, jeho složky a projevy well-beingu v těchto složkách.
12:30 - 13:30Náhradní TV - plavání, ÚT 12:30-13:30     15:00 - 16:30Prvky převrácené třídy v hybridní a distanční výuce     

Tématem semináře je představení prvků převrácené třídy za účelem zvýšení aktivizace studujících ve výuce.

Seminář bude veden online formou, kdy vlastnímu synchronnímu setkání formou videokonference bude předcházet asynchronní komunikace s využitím prvků převrácené třídy (flipped classroom). Vlastní zkušenost účastníků bude reflektována v průběhu online setkání a dávána do souvislosti s výzkumy z oblasti pedagogiky, didaktiky a pedagogické psychologie.

V rámci synchronní komunikace bude akcentováno vytvoření prostoru pro sdílení různých argumentů na danou problematiku a následná diskuze. Během kurzu bude zdůrazněno, které prvky metodiky převrácené…
15:00 - 16:00Relaxace     

Vyzkoušejte si účinné metody práce se stresem a zrelaxujte se během jedné lekce! 

Pro efektivní studium je stěžejní naučit se uvolňovat napětí a nechat mozek i tělo odpočinout, aby byl prostor pro integraci nabitých znalostí. Při relaxaci odpočinete a zároveň se osvěžíte pro další práci. Dlouhodobá relaxace vám může pomoct i s držením pozornosti a snížením úzkosti. 

Jak to bude probíhat? V malé skupince si vyzkoušíme různé druhy relaxace, všímavosti či imaginace. Budeme sedět či ležet na dekách, doporučujeme proto pohodlné oblečení (v upnutých džínách nebo krátké sukni se nerelaxuje nejlépe).
16:30 - 18:00Problémové situace v distančním a hybridním vzdělávání     

Cílem otevřené konzultace je popsat a v bezpečném prostředí sdílet problémové situace spojené s výukou, ve společné diskusi hledat porozumění a různé možnosti řešení.

Worskhop je vhodný pro vyučující se zkušeností s výukou. Setkání bude vedeno jako skupinová moderovaná diskuse.
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor