Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
18.1.2023 (st)

14:00 - 15:40Ověřování znalostí studentů – metody a nástroje     

Cílem semináře je seznámit akademické pracovníky s vybranými metodami a nástroji vhodnými pro ověřování znalostí studentů ve vysokoškolském studiu. V teoretickém úvodu budou představeny základní metody konstrukce a analýzy didaktických testů, zejména položkové analýzy. Poté bude následovat workshop, při němž si účastníci budou moci vyzkoušet různé nástroje, které jsou určeny pro tvorbu online testů a jejich vyhodnocování (MS Teams, Moodle). Součástí semináře bude také diskuze a sdílení zkušeností s dosud používanými způsoby testování studentů. 
16:00 - 17:50Prezentační dovednosti v on-line prostředí     

Přestože je prezentování v online prostředí v mnohých aspektech podobné veřejnému vystoupení, existují určitá specifika této disciplíny, které je nutné ovládnout, pokud chceme být v prezentování na dálku úspěšní.

Ať už používáte MS Teams, Zoom nebo jiný nástroj, naučíte se pracovat s pozorností posluchačů, správnému používání řeči těla a specifikům prezentačního designu pro onlinovou komunikaci. Povíme si o správném nastavení prezentačního prostoru a představíme si zajímavé programy pro spolupráci na dálku. Obsah školení:

• specifika virtuálního prezentování

• techniky práce s pozorností a zaujetím…
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu