Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
3/21/2023 (Tu)

9:00 - 15:00Career coaching     

Career Coaching for Choosing Your Future Direction

Career coaching can help you clarify your future study and career direction. The meeting will help you to realize your strengths, what you could start developing for the future, or what you really enjoy and makes sense to you in your studies, work, and life. In this type of conversation, you and the counselor go deeper based on the questions asked, so it is possible that you will encounter questions that you may not ask yourself, and the meeting will help you to clarify your short-term and long-term goals.
9:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
15:00 - 16:30Jak na závěrečnou práci: Vyhledávání odborných informačních zdrojů     

Pro koho:

Webináře jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit efektivně vyhledávat kvalitní odborné zdroje pro akademické práce (seminární, bakalářské, diplomové, ...).

Co si odnesete:

Dozvíte se, jak si poradit s klíčovými slovy a jak efektivně vyhledávat odborné zdroje ve vědeckých databázích a na internetu. Zaměříme se také na to, jak vám při psaní závěrečné práce může pomoci Google Scholar, na co se hodí Wikipedie a k čemu vám budou jiné diplomky a odborné články.
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor