Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
11/22/2022 (Tu)

10:30 - 11:30Polyol and Hydrothermal synthesis processes of the promising Samsonite phase     

Thermoelectric materials are able to directly convert the waste heat into electrical energy and then may contribute to closing the energy crisis and global climate change.

Quaternary sulfide compound Ag4MnSb2S6 entitled Samsonite — firstly synthetized in laboratory conditions.

Out-of-equilibrium syntheses will be presented, and the structural and physical properties of this phase will be discussed as well.
17:00 - 18:30Cyklus přednášek právní gramotnosti (3 navazující přednášky)     

Cyklus přednášek o právní gramotnosti účastníkům poskytne základní přehled o systému práva a náhled do různých právních záležitostí (uzavírání smluv, občanskoprávní spory, trestní řízení). Během prvních dvou přednášek se posluchači dozví obecné základy práva a naučí orientaci v zákonech. Třetí přednáška poskytne základy práva pro podnikatele. Celý cyklus bude zakončen interaktivním workshopem, kde se rozeberou konkrétní reálné situace, na co si dát pozor a bude zde i prostor pro vlastní otázky a další souvislosti, která vás v souvislosti s tímto tématem napadnou. Po dokončení celého cyklu budou účastníci…
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor