Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
28.3.2023 (út)

9:00 - 15:00Kariérní coaching     

Kariérní coaching pro výběr budoucího směřování

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit své budoucí studijní i kariérní směřování. Setkání ti pomůže uvědomit si zejména tvé silné stránky, v čem by ses mohl(a) začít vzhledem k plánované budoucnosti rozvíjet nebo co tě ve studiu, v práci, v životě opravdu baví a dává ti smysl. Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky, a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání ti pomůže ujasnit si tvé krátkodobé i dlouhodobé cíle. 
10:00 - 12:00Výroční schůze odborů VŠCHT Praha     

Jsou zváni zejména všichni členové odborů. Schůze je ale přístupná všem, kteří se zajímají o mzdovou politiky školy, bez ohledu na to, zda jsou členy odborů.

Budeme rádi, pokud dorazí řadoví zaměstnanci, členové vedení, akademičtí senátoři i studenti.

Pokud chcete mít na schůzi hlasovací právo a pomoci odborové organizaci v její činnosti ve prospěch zaměstnanců, podejte přihlášku.
14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 28. 3. 2023

  1. Zrušení účelově zřízených celoškolských pracovišť na návrh rektora
  2. Maker Institute
  3. Schválení návrhu členů Etické komise
  4. Projednání periodické zprávy UEM
  5. Příprava rozpočtu 2023.
  6. Různé
    1. Informace z činnosti výborů
    2. Informace z kolegia rektora

Zasedání proběhne prezenčně od 14 hodin v zasedací místnosti rektora, s tím, že bude umožněn i on-line přístup prostřednictvím MS TeamsSchůzka v Microsoft Teams.

Připojte se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení místnosti

Kliknutím…
15:00 - 16:00Jak na závěrečnou práci: Citování v závěrečných pracích     

Pro koho:

Webinář je určen všem zájemcům, kteří si chtějí ujasnit problematiku citování a parafrázování ve vysokoškolských pracích a v dalších akademických textech.

Co si odnesete:

Probereme základy citování a jak k němu přistupovat, zmíníme i tipy, které pomohly nám a mohly by být užitečné i pro vás. Účastníci webináře obdrží návody na citování různých informačních zdrojů. Webinář probíhá formou přednášky s prostorem na dotazy účastníků.
17:30 - 19:00UNIQORN přednáška: Cesta od dat k experimentům a zase zpátky aneb nové přístupy biomolekulárního mod     

Spolek UNIQORN vás všechny srdečně zve na přednášku s tématem průkopnických nástrojů pro návrh biologicky aktivních molekul.

 

Cesty vědeckého výzkumu se v posledních dvou dekádách radikálně změnily díky otevřenému prostředí internetu a existence databází a repositářů archivujících vědecká data experimentální postupy a stejně tak nástroje na jejich analýzu. V biologických oborech, biochemii a chemii je tento trend patrný nejvíce. Jakým způsobem tedy probíhá dnes formulace vědeckých hypotéz na základě dat a jaká data dnes poskytují experimenty pro další analýzu? Výrazným způsobem zasáhly do výzkumu v biologických a chemických vědách…
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu