Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
5/30/2023 (Tu)

12:30 - 13:30Náhradní TV - plavání, ÚT 12:30-13:30     14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 30. 5. 2023

  1. Výroční zpráva o činnosti/Výroční zpráva o hospodaření (schvalování)
  2. Rozpočet VŠCHT Praha na rok 2023 (schvalování)
  3. Welcome office (prezentace)
  4. Pravidla IGA (projednání)
  5. Řád jmenovacího a habilitačního řízení (1. čtení)
  6. Hodnocení studentů doktorského studia
  7. Spolek Prague Biotech (prezentace, 16:00)
  8. Různé
  9. Informace z činnosti výborů
  10. Informace z kolegia rektora                                                                       …Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor