Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
10/4/2022 (Tu)

10:00 - 16:00International literature sales exhibition 2022     

The sales exhibition will take place on 3-4 October 2022 at the Historical Library UCT (building A, room 201).

Contact: Marta Jílková, tel.: 232002433, e-mail: marta.jilkova@vscht.cz
9:00 - 15:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Program zasedání Akademického senátu konaného dne 4. 10. 2022

  1. Vyhlášení voleb do kolejní rady
  2. Schválení volebních komisí pro volby do AS VŠCHT Praha
  3. Maker Institute (vyjádření souhlasu)
  4. Schvalování vnitřních předpisů FCHI (Statut/Volební řád AS/Jednací řád AS)
  5. Čerpání rozpočtu 2022 a příprava rozpočtu 2023
  6. Zřízení Mezinárodního poradního sboru (informace a projednání statutu a jednacího řádu)
  7. Různé
  8. a) Informace z činnosti výborů
    b) Informace z kolegia rektora                                                   …15:00 - 17:00O výzkumných tématech na FPBT – Cyklus přednášek nejen pro doktorandy     

Program:

15:00    doc. Olga Maťátková (Ústav biotechnologie) – Syntéza nanočástic pomocí biologických systémů a jejich charakterizace

16:00    doc. Jitka Viktorová (Ústav biochemie a mikrobiologie) – Rezistentní bakterie a tumory

Cílem cyklu je představit doktorandům a zájemcům o doktorské studium výzkumná témata řešená na jednotlivých ústavech a v jednotlivých výzkumných skupinách na naší fakultě a podpořit tak mezitýmovou a mezioborovou spolupráci.

Zváni jsou všichni studenti a zaměstnanci VŠCHT.
16:00 - 17:30Prvák, druhák za tebou: řeš, kam míříš     

Ke své budoucí kariéře se hodí začít dělat první praktické kroky už ve chvíli, kdy se na vysoké škole trochu rozkoukáte. Nebudete si už moci tolik vybírat, pokud začnete přemýšlet o svém pracovním místě až po promoci. Pokud chcete vědět, jak o svém budoucím povolání přemýšlet a jak si začít připravovat dobrý základ pro úspěšný skok do praxe, přijďte se dozvědět víc.
16:30 - 18:00Podpůrná skupina: Time & Self Management (1)     

Zaměříme se na témata jako jak si vytvořit dobrý režim dne a studia, jak se efektivně učit i kde hledat pomoc. Své myšlenky, doporučení a zkušenosti představí Blanka Pilátová, úspěšná absolventka VŠCHT. Po krátkém úvodu následuje společná diskuze. Nejste na to sami!

Kdy? 
4 setkání –  4. 10., 25. 10., 15. 11., 6. 12. – tj. jednou za 3 týdny, vždy v úterý od 16:30 do cca 18:00. První dvě setkání proběhnou osobně ve škole v Dejvicích (místo bude upřesněno po přihlášení), v listopadu a prosinci se uvidíte online. Je nutné/doporučené zúčastnit se všech termínů.

Více informací a přihlašování najdete na…
17:00 - 19:30Akademie mládeže 2022 - Bramborový polymer     

Na přednášku není nutná předchozí registrace. 
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor