Kalendář akcí VŠCHT Praha

Well-being a jeho podpora v kultuře VŠ

 

Datum: 7.2.2023  10:00 - 11:50      
Místo konání: učebna B33
Kategorie: Akce VŠCHT
Typ akce: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání
Přednášející: Michaela Tureckiová
Jazyk akce: CZ
Popis:

Otázka podpory duševní pohody (jak bývá well-being do češtiny překládán) studentů i zaměstnanců VŠ je i zde jedním z důležitých témat. V rámci semináře s prvky workshopu budou nejprve ukotvena teoretická východiska well-beingu, uvedeny různé přístupy k němu a souvislost well-beingu s podobnými koncepcemi – zejména s pojetím a rozvojem odolnosti (resilience). Téma well-beingu bude následně zasazeno do rámce kultury vysoké školy. Podpora well-beingu různých aktérů vzdělávání totiž patří (nebo by patřit mohla) ke klíčovým hodnotám vzdělávacích organizací. Jako takové je téma well-beingu řešeno na úrovni jednotlivce, skupin v organizaci i celku vzdělávací organizace. Cílem kurzu je, aby účastníci pochopili komplexní přístup k well-beingu a jeho vztah k dalším souvisejícím pojetím a naučili se rozvíjet vlastní well-being i poskytovat systematickou podporu rozvoji well-beingu a resilience ostatním.  

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie.

Více informací:
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu