Kalendář akcí VŠCHT Praha

Podpora well-beingu a motivace k učení se studentů v období distanční výuky

 

Datum: 7.2.2023  12:00 - 13:50      
Místo konání: učebna B33
Kategorie: Akce VŠCHT
Typ akce: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání, Workshop
Přednášející: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA
Jazyk akce: CZ
Popis:

Cílem workshopu je umožnit účastníkům sdílet dobrou praxi z období distanční výuky a poskytnout jim ucelenější představu a poznatky o tom, jak také do budoucna podporovat motivaci k učení se studentů a jejich zapojování do výuky v případě obnovení distanční výuky. Po krátkém teoretickém ukotvení konceptu well-beingu a shrnutí výstupů z domácích i zahraničních výzkumů v dané oblasti bude workshop zaměřen na reflexi zkušeností účastníků. Reflektivní diskuse a další skupinová práce účastníků workshopu bude zaměřena primárně na následující oblasti podpory well-beingu studentů v období distanční výuky: a) na podporu jejich učení se a motivace k zapojení do distanční výuky a b) na podporu partnerství a spolupráce také s dalšími aktéry vzdělávání na vysoké škole.  

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie.

Více informací:
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu