Kalendář akcí VŠCHT Praha

Specifické poruchy učení ve vysokoškolském studiu (nejen) v distančním vzdělávání

 

Datum: 20.6.2023  13:00 - 14:50      
Místo konání: on-line
Kategorie: Akce VŠCHT
Typ akce: Akademická obec, Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání, Workshop
Přednášející: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Jazyk akce: CZ
Popis:

Úvodní část semináře bude mít za cíl formou diskuse zmapovat povědomí posluchačů o specifických poruchách učení a jejich projevech u vysokoškolských studentů VŠCHT, a taktéž povědomí o možnostech podpůrných opatření pro tyto studenty v rámci prezenční a distanční výuky.

Dle úvodní diskuse bude dále seminář zacílen zejména na upřesnění toho, co je specifická porucha učení, jaká je její podstata a v jakých oblastech se projevuje, včetně vyvrácení některých mýtů o této poruše. Dále se společně budeme zabývat tím, co tato porucha znamená pro studenty na vysokoškolském stupni studia a s jakými konkrétními problémy se musejí vyrovnávat v přírodovědných předmětech.

Poslední část semináře bude věnována konkrétním možnostem podpory těchto studentů na VŠCHT jak v prezenční tak v distanční výuce.

Více informací:
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu