Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
7.2.2023 (út)

10:00 - 11:50Well-being a jeho podpora v kultuře VŠ     

Otázka podpory duševní pohody (jak bývá well-being do češtiny překládán) studentů i zaměstnanců VŠ je i zde jedním z důležitých témat. V rámci semináře s prvky workshopu budou nejprve ukotvena teoretická východiska well-beingu, uvedeny různé přístupy k němu a souvislost well-beingu s podobnými koncepcemi – zejména s pojetím a rozvojem odolnosti (resilience). Téma well-beingu bude následně zasazeno do rámce kultury vysoké školy. Podpora well-beingu různých aktérů vzdělávání totiž patří (nebo by patřit mohla) ke klíčovým hodnotám vzdělávacích organizací. Jako takové je téma well-beingu řešeno na úrovni jednotlivce, skupin v organizaci i celku vzdělávací organizace. Cílem…
12:00 - 13:50Podpora well-beingu a motivace k učení se studentů v období distanční výuky     

Cílem workshopu je umožnit účastníkům sdílet dobrou praxi z období distanční výuky a poskytnout jim ucelenější představu a poznatky o tom, jak také do budoucna podporovat motivaci k učení se studentů a jejich zapojování do výuky v případě obnovení distanční výuky. Po krátkém teoretickém ukotvení konceptu well-beingu a shrnutí výstupů z domácích i zahraničních výzkumů v dané oblasti bude workshop zaměřen na reflexi zkušeností účastníků. Reflektivní diskuse a další skupinová práce účastníků workshopu bude zaměřena primárně na následující oblasti podpory well-beingu studentů v období distanční výuky: a) na podporu jejich učení se a motivace k zapojení…
14:00 - 15:00Zasedání AS FTOP     

Navržený program zasedání:

  1. Volba studentského místopředsedy AS FTOP
  2. Schválení hlasování per rollam o návrhu vzniku dvou celoškolských pracovišť
  3. Informace z KD
  4. RůznéOdebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu